Том 155 № 3 (2024): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №3(155)2024

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 10 від 30.05.2024);
  • підписано до друку 05.06.2024.
Опубліковано: 2024-06-11

Весь випуск

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА