Енергетична безпека: нові виклики та світові тренди

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2024(155)01

Ключові слова:

енергетична безпека, газ, нафта, електроенергія, атомна енергія, відновлювальні джерела енергії, енергетичний перехід, євроінтеграція

Анотація

В умовах перманентної світової енерге­тичної кризи та її посилення на тлі повно­масштабної агресії росії в Україні на перший план у світі виходять питання щодо ризиків для національної енергетичної безпеки. Водночас у світі триває четвертий енергетичний перехід, що потребує вибудовування нової концепції енергетичної безпеки країнами, які є як поста­чальниками енергетичних ресурсів, так і їх споживачами. Метою статті є розроблення концептуальних засад енергетичної безпеки з урахуванням сучасних викликів, зумовлених одно­часно наростаючими кризами в енергетиці, еко­номіці та геополітиці. Створення такої основи дає змогу визначити низку рішень для нейтра­лізації нових загроз, які виникають, зокре­ма, у контексті "зеленого" переходу. Дослі­дження проведено з використанням методів наукового абстрагування та систематизації, аналізу та синтезу, узагальнення, порівняння. Представ­лено концептуальні особливості управління енергетичною безпекою в умовах радикально зміненого контексту, посилення кризових явищ і загроз різного характеру. Підтверджено гіпотезу, що енергетична безпека є комплекс­ною категорією, яка виражає здатність палив­но-енергетичного комплексу регіону постачати на внутрішній ринок необхідний обсяг і номен­кла­туру енергоресурсів за стабільними та прийнятними цінами, оперативно помʼякшу­вати несподівані коливання попиту на паливно-енергетичні ресурси та забезпечити безпере­бійне енергопостачання і параметри енерго­носія в режимі реального часу. На основі аналізу наукових публікацій та практичних моделей енергетичної безпеки розроблено теоретичні положення, методологічні засади і засоби управління енергетичною безпекою, що відпові­дають сучасним вимогам. Зокрема, визначено ключові глобальні тренди змін на енергетичних ринках, окреслено види та форми сучасних енергетичних загроз і ризиків. Встановлено напрями впливу "зеленого" переходу, який бага­то країн взяли на себе та підтвердили на конференції ООН зі зміни клімату (COP28), наголошуючи на подальшій енергетичній безпе­ці, враховуючи як зменшення залежності від викопного палива, так і нові виклики, повʼязані з відновлюваними джерелами енергії. Результати дослідження становлять практичний інтерес під час розроблення енергетичної політики, планів і конкретних дій, спрямованих на забезпе­чення енергетичної безпеки в турбулентному глобальному середовищі.

Біографії авторів

Анатолій МАЗАРАКІ, Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, ректор Державного торговельно-економічного університету

Тетяна МЕЛЬНИК, Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту Державного національного торговельно-економічного університету

Посилання

Abdelrahman, Azzuni, Aghahosseini, Ram, Arman, Manish, Bogdanov, Dmitrii, Caldera, Upeksha & Breyer, Christian. (2020). Energy Security Analysis for a 1% Renewable Energy Transition in Jordan by 2050. Sustainability, 12(12). https://doi.org/10.3390/su12124921

Aisen, Ari, Veiga, & Francisco, Jose. (2011). How Does Political Instability Affect Economic Growth? International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1112.pdf https://doi.org/10.2139/ssrn.1751422

Aiyar, Shekhar, Chen, Jiaqian, Ebeke, Christian H., Garcia-Saltos, Roberto, Gudmundsson, Tryggvi, Ilyina, Anna, Kangur, Alvar, Kunaratskul, Tansaya, Rodriguez, Sergio L., & Ruta, Michele. (2023). Geo-Economic Fragmentation and the Future of Multi¬lateralism. Staff Discussion Notes. https://doi.org/10.5089/9798400229046.006

APERC. (2007). A Quest for Energy Security in the 21st Century. Resources and Constraints. https://aperc.or.jp/file/2010/9/26/APERC_2007_A_Quest_for_Energy_Security.pdf

Axon, C. J. & Darton, R. C. (2021). Sustainability and risk - A review of energy security. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.01.018

Ayoo, C. (2020). Towards Energy Security for the Twenty-First Century. Energy Policy. https://www. intechopen.com/chapters/71825 https://doi.org/10.5772/intechopen.90872

Bailey, Michael A., Anton, Strezhnev, & Erik, Voeten. (2017). Estimating Dynamic State Prefe-rences from United Nations Voting Data. Journal of Conflict Resolution, 61(2), 430-56. https://doi.org/10.1177/0022002715595700

Baldwin, D. A. (1997). The concept of security. Rev. Int. Stud. Stud., (23), 5-26. https://doi.org/10.1017/S0260210597000053

Blum, Helcio, & Legey, Lui F. L. (2012). The Challenging Economics of Energy Security: Ensuring Energy enefits in Support to Sustainable Development. Energy Economics, 34(6), 1982-89. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.08.013

Cevik, Serhan. (2022). Climate Change and Energy Security: The Dilemma or Opportunity of the Century? IMF. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/09/08/Climate-Change-and-Ener¬gy-Security-The-Dilemma-or-Opportunity-of-the-Century-523249 https://doi.org/10.5089/9798400218347.001

Cherp, A., & Jewell, J. (2011). The three pers-pectives on energy security: Intellectual history, disciplinary roots and the potential for integration. Curr. Opin. Environ. Sustain, (3), 202-212. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2011.07.001

Cherp, A., & Jewell, J. (2016). The concept of energy security: Beyond the four As. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.09.005

Cohen, G., Frederick, J., & Prakash, Loungani. (2011). Measuring Energy Security: Trends in the Diversi¬fication of Oil and Natural as Supplies. Energy Policy, 39(9), 4860-69. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.06.034

Cox, E. (2014). Assessing the Future Security of the UK Electricity System in a Low-Carbon Context. In Proceedings of the BIEE 14th Academic Conference. Oxford, UK, 17-18 September. https://www.biee.org/wp-content/uploads/Cox-Assessing-the-future-security-of-the-UK-electricity-system.pdf

Deese, D. A. (1979). Energy: Economics, Politics, and Security. Int. Secur., (4), 140-153. https://doi.org/10.2307/2626698

Devaraj, D., Syron, E., & Donnellan, P. (2021). Diversification of gas sources to improve security of supply using an integrated Multiple Criteria Decision Making approach. Clean. Responsible Consum. https://doi.org/10.1016/j.clrc.2021.100042

EIU. (2022). Democracy Index 2021: The China Chal¬lenge. https://www.eiu. com/n/campaigns/democracy-index-2021

Elbassoussy, A. (2019). European energy security dilemma: major challenges and confrontation stra-tegies. Review of Economics and Political Science, 4(4), 321-343. https://doi.org/10.1108/REPS-02-2019-0019

Energy transition. (2023). The electricity market from RES: what hinders it and how to help it? https://energytransition.in.ua/rynok-elektroenerhii-z-vde-shcho-zavazhaie-ta-iak-tsomu-zaradyty

Florin, M.-V. (2016). Resilience to Unexpected Impacts of Emerging Risks in IRGC's Recom-mendations for Emerging Risk Governance. https://irgc.org/wp-content/uploads/2018/09/Florin-Resilience-in-IRGCs-Recommendations-for-Risk-Governance-1.pdf

Freedom House. (2022). Freedom in the World 2 22 Methodology. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-02/FIW_2022_Methodology_For_Web.pdf

Gökgöz, Fazıl, & Güvercin, Mustafa Taylan. (2018). Energy Security and Renewable Energy Ef¬ficien¬cy in EU. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (96), 226-39. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.07.046

Gupta, Eshita. (2008). Oil Vulnerability Index of Oil-Importing Countries. Energy Policy, 36(3), 1195-1211. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.11.011

Hakes, J. (2015). A Declaration of Energy Independence. Wiley: Hoboken, NJ, USA.

Harvard Dataverse. (n. d.). https://dataverse.harvard.edu/dataverse/Voeten

Hu, G., Yang, J., & Li, J. (2022). The Dynamic Evolution of Global Energy Security and Geopolitical Games: 1995~2019. ttps://doi.org/10.3390/ijerph192114584 PMid:36361465 PMCid:PMC9655614

IEA. (2019a). The Future of Hydrogen. Seizing Today's Opportunities. https://iea.blob.core.windows.net/assets/9e3a3493-b9a6-4b7d-b499-7ca48e357561/The_Future_of_Hydrogen.pdf

IEA. (2019b). Global Gas Security Review 2019. Paris: International Energy Agency. https://www.iea.org/reports/global-gas-security-review-2019

IEA. (n. d. a). Energy Security: Reliable, affordable access to all fuels and energy sources. https://www.iea.org/topics/energy-security

IEA. (n. d. b). International Energy Agency, World Ener¬gy Balances. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-balances#energy-balances

Ilyenko, A. S. (2019). Energy security of Ukraine: essence, threats and mechanisms of regulation. https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.4/11

IMF. (2023). International Monetary Fund Research. Chapter 4 Geoeconomic Fragmentation and Foreign Direct Investment. World Economic Outlook, April. A Rocky Recovery. International Monetary Fund. https://www.elibrary.imf.org/display/book/9798400224119/CH004.xml

Ketterer, Janina C. (2014). The Impact of Wind Power generation on the Electricity Price in Germany. Energy Economics, (44), 270-80.

https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.04.003

Kim, Jaden, Panton, Augustus J., & Schwerhoff, Gregor. (2024). Energy Security and The Green Transition. International Monetary Fund.

https://doi.org/10.5089/9798400263743.001

Kogut, S. (2023). Modern trends in the development of global energy and energy security of Ukraine. https://doi.org/10.31891/mdes/2023-10-10

Le Coq, Chloé, & Elena, Paltseva. (2009). Measuring the Security of External Energy Supply in the European Union. Energy Policy, 37(11), 4474-81. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.05.069

Månsson, A., Johansson, B., & Nilsson, L. J. (2014). Assessing energy security: An overview of commonly used methodologies. Energy, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.06.073

Moriarty, P., & Honnery, D. (2022). Renewable Energy and Energy Reductions or Solar Geoen-gineering for Climate Change Mitigation? Energies. https://www.mdpi.com/1996-1073/15/19/7315 https://doi.org/10.3390/en15197315

PRS Group. (2018). ICR Methodology. https://www. prsgroup.com/wp-content/uploads/2014/08/icrgmetho¬dology.pdf

Rintamäki, Tuomas, Siddiqui, Afal S., & Salo, Ahti. (2017). Does Renewable Energy Generation Dec-rease the Volatility of Electricity Prices? An Analy-sis of Denmark and Germany. Energy Economics, (62), 270-82. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.12.019 https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.12.019

Shahzad, U., Yulan Lv., Buhari, D. B. & Xia, W. (2021). Unveiling the heterogeneous impacts of export pro¬duct diversification on renewable energy consu¬mption: New evidence from G-7 and E-7 countries. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.10.143

Smil, V. (2010). Energy Transitions: History, Requirements, Prospects. Praeger: Oxford, UK. https://www.environmentandsociety.org/mml/energy-transitions-history-requirements-prospects https://doi.org/10.5040/9798400646133

Sovacool, B. K., & Mukherjee, I. (2011). Conceptualizing and measuring energy security: A synthesized approach. Energy, (36), 5343-55. https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.06.043

Sukhodolya, O., Kharazishvili, Yu., & Ryabtsev, G. (2023). Energy security of Ukraine: a perspective model of risk management. https://doi.org/10.53679/NISS-book.2023.01

Willrich, Mason. (1976). International Energy Issues and Options. Annual Review of Energy, 1(1). 742-743. https://doi.org/10.1146/annurev.eg.01.110176.003523

Winzer, C. (2012). Conceptualizing Energy Secu¬rity. Energy Policy, (46), 36-48. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.02.067

Winzer, C. (2012). Conceptualizing Energy Secu¬rity. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.02.067

Wolf, A. & Zander, N. (2021). Green Hydrogen in Europe: Do Strategies Meet Expectations? Intereco-nomics, (56), 316-323. https://doi.org/10.1007/s10272-021-1008-3

Yao, L. (2014). Energy Security in China: The Impact of Domestic Policies and Reforms. https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/EQ14/EQ14023FU1.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

МАЗАРАКІ A., & МЕЛЬНИК T. (2024). Енергетична безпека: нові виклики та світові тренди. cientia ructuosa, 155(3), 4–22. https://doi.org/10.31617/1.2024(155)01

Номер

Розділ

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають