Том 146 № 6 (2022): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №6(146)2022
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 24.11.2022);
  • підписано до друку 14.12.2022.
Опубліковано: 2022-12-23

Весь випуск

ОБЛІК ТА АУДИТ