Том 134 № 6 (2020): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №6(134)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 26.11.2020);
  • підписано до друку 14.12.2020.
Опубліковано: 2020-12-14

Весь випуск