Том 104 № 6 (2015): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №6(104)2015

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 14.12.2015);
  • підписано до друку 15.12.2015.
Опубліковано: 2015-12-15

Весь випуск