Том 74 № 6 (2010): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №6(74)2010

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 29.11.2010);
  • підписано до друку 10.12.2010.
Опубліковано: 2010-12-10

Весь випуск