Том 128 № 6 (2019): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №6(128)2019
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 21.11.2019);
  • підписано до друку 17.12.2019.
Опубліковано: 2019-12-17

Весь випуск

ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

ФІНАНСИ