Том 106 № 2 (2016): Філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №2(106)2016

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 9 від 31.03.2016);
  • підписано до друку 14.04.2016.
Опубліковано: 2016-04-14

Весь випуск