Том 85 № 5 (2012): Економічні та філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(85)2012

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 26.09.2012);
  • підписано до друку 17.10.2012.
Опубліковано: 2012-10-17

Весь випуск