Детермінанти стійкості енергосистем

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2024(155)02

Ключові слова:

енергетична стійкість, Європейський Союз, енергетична криза, енергетичний сектор, російсько-українська війна

Анотація

Зазначено важливість енергетичної стій­кості для країн ЄC та України в умовах геополі­тичних конфліктів і викликів, спричи­нених російською агресією. Підкреслено необхід­ність модернізації енергетичних мереж, постій­ного моніторингу та аналізу енергетич­ної ситуації. Метою дослідження стало визначення факто­рів, що впливають на енергетичну стійкість і державну політику стійкості енергосистем.  Висуну­то гіпотезу, що у часи кризи держав­не регулювання, зокрема підтримка дивер­сифі­кованих джерел енергії, будівництво ефек­тивної енергетичної інфраструктури, системи управ­ління ризиками та прозора регуляторна полі­тика, відіграє важливу роль у забезпе­ченні стійкості енергетичної системи. Для досягнення мети дослідження використано комплекс загаль­нонаукових і спеціальних мето­дів: історич­ний та логічний – під час аналізу факторів енергетичної стійкості; статистич­не агрегу­вання та порів­няння – для складання й аналізу індексів енер­гетичної стійкості. На основі таких показ­ни­ків енергетичної стійкос­ті, як The Global Energy Vulnerability Index та The Energy Sove­reignty Index, оцінено вразливос­ті енергосистем країн ЄС і України та окресле­но їх шлях до енергетич­ної незалежності. За результатами аналізу виявлено відчутну залежність країн ЄС від імпорту енергії, що впливає на показники самозабезпечення, водно­час відзначено прогрес у відновлюваній енергетиці, зокрема в Данії, Фінляндії та Шве­ції. Позиція України в цьому рейтингу досить низька і може бути порівняна з такими європейськими країнами, як Словач­чина, Поль­ща і Литва, що є наслідком залеж­ності від імпорту енергії, а також низької економічної стабільності та енерго­ефектив­ності. Цільові показники ефективності досягнуті біль­шіс­тю країн ЄС завдяки засто­суванню цілісних підходів до енергетичної безпеки. Визначено фактори, що впливають на енергетичну стій­кість, зокрема геополітичні конфлікти, наявність енергетичних ресурсів, надійна інфраструк­тура, системи моніторингу та управління ризиками, енерго­ефективні техно­логії й прозора регуляторна політика. Підкрес­лено рішення України узгодити власну енерге­тич­ну політику з принципами ЄС, що передбачає оновлення Енергетичної стра­те­гії України для забезпечення сталого економіч­ного розвитку та кліматичної нейтральності до 2050 р.

Біографії авторів

Лариса ЛЕБЕДЕВА, Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Державного торговельно-економічного університету

Діана ШКУРОПАДСЬКА, Державний торговельно-економічний університет

доктор філософії (Економіка), старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Boiko, A., Umantsiv, Yu., Cherlenjak, I., Prikhodko, V., & Shkuropadska, D. (2022). Policy measures for economic resilience of Visegrad Group and Ukraine during the pandemic. Problems and Perspectives in Management, (2), 71-83. https://doi.org/10.21511/ppm.20(2).2022.07

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2021, August 4). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Energy Security Strategy" [Order No. 907-r].

Dinu, V., Baciu, L. E., Mortan, M., & Vereș, V. A. (2023). Effect of Economic, Institutional and Cultural Factors on the Implementation of EU Energy Policies. Amfiteatru Economic, 25(63), 306-325. https://doi.org/10.24818/EA/2023/63/306

Dumitrescu, D. G., Horobeț, A., Tudor, C. D., & Belașcu, L. (2023). Renewables and Decarbo-nization: Implications for Energy Policy in the European Union. Amfiteatru Economic, 25(63), 345-361. https://doi.org/10.24818/EA/2023/63/345

ECFR. (2023). Energy Sovereignty Index. https://ecfr.eu/special/energy-sovereignty-index

Enel North America. (2023). What is energy resilience? https://www.enelnorthamerica.com/insights/blogs/what-is-energy-resilience

Euromonitor International. (2023). Euromonitorʼs first-ever Global Energy Vulnerability Index highlights international risk of energy shocks. https://www.euromonitor.com/press/press-releases/august-2023/euromonitors-first-ever-global-energy-vulnerability-index-highlights-international-risk-of-energy-shocks

European Commission. (n. d.). EU Energy strategy. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy_en

Euroststat. (n.d.) Energy intensity. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_ind_ei/default/table?lang=en&category=nrg.nrg_quant.nrg_quanta.nrg_ind

Wenrui, F., Wanqing, L., & Zanxin, W. (2023a). How to measure and enhance the resilience of energy systems? Sustainable Production and Consumption, (39), 191-202. https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.05.015

Wenrui, F., Zanxin, W., & Wanqing, L. (2023b). Effects of the resilience of energy systems on economic sustainnability. Sustainable Production and Consumption, (41), 379-390. https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.08.019

Fedulova, S. O. (2023). Ensuring balance between the goals of sustainable development, competiti-veness, and energy security. European Vector of Economic Development, (2), 113-124. https://doi.org/10.32342/2074-5362-2023-2-35-9

Forbes. (2024). End of the energy crisis. Gas prices in Europe have fallen to the level of 2021. https://forbes.ua/news/kinets-energetichnoi-krizi-tsina-na-gaz-u-evropi-vpala-do-pokaznika-2021-roku-23022024-19435

Gatto, A., & Drago, C. (2020). Measuring and modeling energy resilience. Ecological Economics, (172),106527. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106527

Gerasymenko, A., Ozhelevskaya, T., Lebedeva, L., & Moskalenko, O. (2022). Agricultural Service Cooperatives in Ukraine: Institutional Development Drivers. Scientific Horizons, 25(6), 89-99. https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-25-6-2022 https://doi.org/10.48077/scihor.25(6).2022.89-99

Halushchenko, I. (2014). Issues in modeling processes of regional energy development. Econo-mic and Mathematical Modeling of Socio-Economic Systems. Collection of Scientific Papers, (19), 102-114.

Heyets, V. M., Kyrylenko, O. V., Basok, B. I., & Baziiev, Y. T. (2020). Energy Strategy: Forecasts and Realities. Science and Innovation, 16(1), 3-15. https://doi.org/10.15407/scine16.01.003

Hughes, L. (2012). A generic framework for the description and analysis of energy security in an energy system. Energy Policy, (42), 221-231. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.11.079

Jesse, B. J., Heinrichs, H., & Kuckshinrichs, W. (2019). Adapting the theory of resilience to energy systems: A review and outlook. Energ Sustain Soc, 9(1), 27. https://doi.org/10.1186/s13705-019-0210-7

Kharrazi, A., Sato, M., Yarime, M., Nakayama, H., Yu, Y., & Kraines, S. (2015). Examining the resilience of national energy systems: Measurements of diversity in production-based and consumption-based electricity in the globalization of trade networks. Energy Policy, (87), 455-464. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.09.019

Kulyk, M. M., Horbulin, V. P., & Kyrylenko, O. V. (2017). Conceptual Approaches to the Development of Ukraineʼs Energy Sector (Analytical Materials). Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.005

Lebedeva, L., & Moskalenko, O. (2021). Impact of the СOVID-19 pandemic on the industrial sector: implications for economic policy. Baltic Journal of Economic Studies, 7(5), 114-122. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-5-114-122

Liga 360. (2015). Project of energy strategy of Ukraine for the period until 2035. https://ips.ligazakon.net/document/NT1513

Mazaraki, A., & Melnyk, T. (2024). Energy security of the country. Foreign trade: Economics, Finance, Law, 133(2), 4-29. https://doi.org/10.31617/3.2024 (133)01

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine. (2012, July 23). Order No. 539 On Approval of the Regulatory Document "Energy System Stability. Guidelines". https://online.budstan-dart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=63832

Ministry of Energy of Ukraine. (2022). Energy front. Retrieved from https://mev.gov.ua/reforma/enerhetychnyy-front

National Institute for Strategic Studies. (2023). Resilience of critical functions implementation: summarizing Ukraineʼs experience in responding to the destruction of energy infrastructure. https://niss.gov.ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/stiykist-zdiysnennya- zhyttyevo-vazhlyvykh-funktsiy-uzahalnennya

Pant, R., Barker, K., & Zobel, C. W. (2014). Static and dynamic metrics of economic resilience for interdependent infrastructure and industry sectors. Reliability Engineering & System Safety, (125), 92-102. https://doi.org/10.1016/j.ress.2013.09.007

Ranjan, A., & Hughes, L. (2014). Energy security and the diversity of energy flows in an energy system. Energy, (73), 137-144. https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.05.108

Saukh, S. Y. (2018). Issues of Mathematical Modeling of Competitive Equilibrium in the Electricity Market. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, (4), 53-67. https://doi.org/10.15407/visn2018.04.053

Siemens. (2019). The resilience of energy infrastructure. https://www.siemens.com/ua/uk/produkty/enerhetyka/topics/stiykist-enerhetychnoyi-infrastruktury.html

Top Lead. (2023). Russiaʼs War on Ukraine: Environmental Impact. https://www.topleadprojects.com/war-in-ua-environmental-impact-ukr

Ukrhydroenergo. (2024). Ukrhydroenergo estimates losses from Russian attacks at over 3 billion euros [Press release]. https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/ukrhidroenerho-otsinyuye-zbytky-vid-rosiyskykh-atak-u-ponad-3-milyardy-yevro

UNECE. (2023). Building Resilient Energy Systems. https://unece.org/sites/default/files/2023-03/5-pager_ EN.pdf

Union of the Electricity Industry. (2023). How to strengthen energy resilience in an uncertain world. https://www.eurelectric.org/in-detail/energy-resilience

United States Department of Energy. (2023). Energy resilience. https://www.energy.gov/eere/energy-resilience

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

ЛЕБЕДЕВА L., & ШКУРОПАДСЬКА D. (2024). Детермінанти стійкості енергосистем. cientia ructuosa, 155(3), 23–41. https://doi.org/10.31617/1.2024(155)02

Номер

Розділ

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА