Том 115 № 5 (2017): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(115)2017

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 29.09.2017);
  • підписано до друку 24.10.2017.
Опубліковано: 2017-10-24

Весь випуск

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ