Том 132 № 4 (2020): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(132)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 28.08.2020);
  • підписано до друку 01.09.2020.
Опубліковано: 2020-09-01

Весь випуск

МАКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ