Том 136 № 2 (2021): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №2(136)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 10 від 07.04.2021);
  • підписано до друку 14.04.2021. 
Опубліковано: 2021-04-14

Весь випуск

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

МАКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ