Том 72 № 4 (2010): Економічні та філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(72)2010

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 10 від 23.06.2010);
  • підписано до друку 27.08.2010.
Опубліковано: 2010-08-27

Весь випуск