Головна

Науковий журнал
"SCIENTIA FRUCTUOSA"

УДК 33+657]:001.891](05)(100)=161.2=111

Рік заснування:1998

До жовтня 2000 р. виходив під назвою  
"Вісник Київського державного
торговельно-економічного університету" 

До лютого 2022 р. виходив під назвою  
"Вісник Київського національного
торговельно-економічного університету"
ISSN 1727-9313
eISSN 2616-5856

З березня 2022 року виходить під назвою "Scientia fructuosa"

ISSN 2786-7978
eISSN
2786-7986

Засновник: Державний торговельно-економічний університет

Проблематика: макроекономічна теорія та реформування економіки України; підвищення ефективності підприємницької діяльності в різних галузях; менеджмент й маркетинг у торгівлі, готельному господарстві й туризмі; облік, фінансовий аналіз та контроль; розвиток фондового, страхового та банківського ринків; формування асортименту товарів і підвищення їх якості; розвиток зовнішньоекономічної діяльності 

Цілі або тематична спрямованість: пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної, педагогічної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям сфери підприємницької діяльності

Внесено до Реєстру суб’єктів у сфері друкованих медіа за рішенням
Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення № 798 від 31.08.2023
та присвоєно ідентифікатор R30-01229 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25166-15106ПР від 27.06.2022
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи: ДК №7656 від 05.09.2022

Реєстрація у Міністерстві освіти та науки України:
Наказ № 1643 (Додаток 4)  від 28.12.2019 – з економічних наук (журналу присвоєно категорію “Б”)
Наказ № 1222 від 07.10.2016 до 2021 – з філософських наук
Наказ № 1528 від 29.12.2014 до 29.12.2019 – з економічних наук
Постанова № 1-05/4 від 22.04.2011 до 22.04.2016 – з філософських наук
Постанова № 1-02/3 від 10.02.2010 до 10.02.2015 – з економічних наук
Постанова № 1-05/1 від 14.10.2009 до 14.10.2014 – з економічних наук
Постанова № 3-05/9 от 14.11.2001 до 2009 – з політичних наук
Постанова № 1-02/3 від 10.02.1999 – з економічних наук

Спеціальність ДАК МОН:
051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
292 Міжнародні економічні відносини; 

Галузь науки: економічні, філософські до 2021 року, політичні до 2009 року

Вид видання за цільовим призначенням:  наукове

Періодичність: 6 разів на рік

Передплатний індекс видання: 21910 (АТ "Укрпошта")

Графік виходу журналу в 2024 р.: № 1(153) – 16.02.2024; № 2(154) – 11.04.2024;
                                                                   № 3(155) – 11.06.2024; № 4(156) – 05.09.2024;
                                                                   № 5(157) – 21.10.2024; № 6(158) – 16.12.2024

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Адреса редакції: Державний торговельно-економічний університет
                                  вул. Кіото, 23, м. Київ, Україна, 02156
                                  Тел.: (044) 531-31-16; 11-16
                                   E-mail: visnik@knute.edu.ua