Том 81 № 1 (2012): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(81)2012

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 26.01.2012);
  • підписано до друку 10.02.2012.
Опубліковано: 2012-02-10

Весь випуск