Том 79 № 5 (2011): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(79)2011

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання 1 від 01.09.2011);
  • підписано до друку 17.10.2011.
Опубліковано: 2011-10-17

Весь випуск