Том 105 № 1 (2016): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(105)2016

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 28.01.2016);
  • підписано до друку 01.02.2016.
Опубліковано: 2016-02-01

Весь випуск

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

ОБЛІК ТА АУДИТ

ПРАВО, ЗАКОНОДАВСТВО, ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА