Том 71 № 3 (2010): Економічні та філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(71)2010

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 9 від 28.05.2010);
  • підписано до друку 11.06.2010.
Опубліковано: 2010-06-11

Весь випуск