Том 154 № 2 (2024): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №2(154)2024

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 28.03.2024);
  • підписано до друку 29.03.2024.
Опубліковано: 2024-04-11

Весь випуск