Том 114 № 4 (2017): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(114)2017

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 30.08.2017);
  • підписано до друку 1.09.2017.
Опубліковано: 2017-09-01

Весь випуск

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ