Том 67 № 5 (2009): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(67)2009

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 24.09.2009);
  • підписано до друку 16.10.2009.
Опубліковано: 2009-10-16

Весь випуск