Том 91 № 5 (2013): Економічні та філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(91)2013

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 17.09.2013);
  • підписано до друку 17.10.2013.
Опубліковано: 2013-10-17

Весь випуск