Том 68 № 6 (2009): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №6(68)2009

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 26.11.2009);
  • підписано до друку 08.12.2009.
Опубліковано: 2009-12-08

Весь випуск