Том 124 № 2 (2019): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №2(124)2019

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 28.03.2019);
  • підписано до друку 17.04.2019.
Опубліковано: 2019-04-17

Весь випуск

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМНИЦТВО