Том 119 № 3 (2018): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(119)2018

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 9 від 26.04.2018);
  • підписано до друку 14.06.2018.
Опубліковано: 2018-06-14

Весь випуск