Том 107 № 3 (2016): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(107)2016

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 10 від 23.05.2016);
  • підписано до друку 30.05.2016.
Опубліковано: 2016-05-30

Весь випуск

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ