Том 109 № 5 (2016): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(109)2016

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 29.09.2016);
  • підписано до друку 19.10.2016.
Опубліковано: 2016-10-19

Весь випуск

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА