Том 152 № 6 (2023): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 30.11.2023);
  • підписано до друку 15.12.2023
Опубліковано: 2023-12-22

Весь випуск