Том 121 № 5 (2018): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(121)2018

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 30.08.2018);
  • підписано до друку 24.10.2018.
Опубліковано: 2018-10-24

Весь випуск

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

ВИЩА ОСВІТА