Том 148 № 2 (2023): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №2(148)2023
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 30.03.2023);
  • підписано до друку 12.04.2023.
Опубліковано: 2023-04-21

Весь випуск

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМНИЦТВО

ОБЛІК ТА АУДИТ