Том 89 № 3 (2013): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(89)2013

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 30.05.2013);
  • підписано до друку 11.06.2013.
Опубліковано: 2013-06-11

Весь випуск