Том 103 № 5 (2015): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(103)2015

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 24.09.2015);
  • підписано до друку 21.10.2015.
Опубліковано: 2015-10-21

Весь випуск