Том 122 № 6 (2018): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №6(122)2018

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 29.11.2018);
  • підписано до друку 18.12.2018.
Опубліковано: 2018-12-18

Весь випуск