Том 82 № 2 (2012): Економічні та філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №2(82)2012

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 30.03.2012);
  • підписано до друку 13.04.2012.
Опубліковано: 2012-04-13

Весь випуск