Том 92 № 6 (2013): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(119)2018

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 30.10.2013);
  • підписано до друку 16.12.2013.
Опубліковано: 2013-12-16

Весь випуск