Том 116 № 6 (2017): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №6(116)2017

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 30.11.2017);
  • підписано до друку 15.12.2017.
Опубліковано: 2017-12-15

Весь випуск

ВИЩА ОСВІТА