Конфлікт інтересів

Найбільш легко ідентифікованими конфліктами інтересів є такі економічні відносини, як пряме працевлаштування, оплата консультацій, участь у компаніях, гонорари, авторство патентів або оплата конференцій. Однак, можуть також існувати конфлікти інтересів, що виникають внаслідок дружби, інтелектуального суперництва, академічних змагань або переконань. Надаючи статті до публікації усі автори несуть відповідальність за декларування будь-яких фінансових або особистих відносин з будь-якими державними або приватними організаціями, які могли б (навмисно) вплинути на результати їх роботи. Аналогічно, автори повинні декларувати будь-які нефінансові відносини, які можуть спричинити конфлікт інтересів у їхньому рукописі (особисті, академічні, ідеологічні, інтелектуальні, політичні або релігійні).

Конфлікти інтересів, як фінансові, так і нефінансові, повинні бути розкриті під час подання статті. Це потрібно для того, щоб не допустити до публікації авторів з потенційним конфліктом інтересів. Конфлікти мають бути чітко ідентифіковані, щоб читачі могли судити про те, чи схильні були автори до певної упередженості, і як це могло вплинути на роботу.