Том 63 № 1 (2009): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(63)2009

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 29.01.2009);
  • підписано до друку 12.02.2009.
Опубліковано: 2009-02-12

Весь випуск