Том 135 № 1 (2021): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(135)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 28.01.2021);
  • підписано до друку 12.02.2021. 
Опубліковано: 2021-02-12

Весь випуск

ЕКОНОМІКА

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ