Том 144 № 4 (2022): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №4(144)2022
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 08.07.2022);
  • підписано до друку 31.08.2022.
Опубліковано: 2022-09-05

Весь випуск

ЕКОНОМІКА

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА