Том 133 № 5 (2020): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(133)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 24.09.2020);
  • підписано до друку 19.10.2020.
Опубліковано: 2020-10-19

Весь випуск

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

БАНКІВСЬКА СПРАВА