Том 87 № 1 (2013): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(87)2013

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 31.01.2013);
  • підписано до друку 14.02.2013.
Опубліковано: 2013-02-14