Том 142 № 2 (2022): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "SCIENTIA FRUCTUOSA" №2(142)2022
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 07.04.2022);
  • підписано до друку 19.04.2022.
Опубліковано: 2022-04-22

Весь випуск