Том 102 № 4 (2015): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(102)2015

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 31.08.2015);
  • підписано до друку 03.09.2015.
Опубліковано: 2015-09-03

Весь випуск