Брендинг підприємств роздрібної торгівлі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2024(155)05

Ключові слова:

бренд, брендинг, моделі брендингу, атрибути бренду, управління брендом

Анотація

Брендинг є невіддільною складовою просу­вання та розвитку товарів підприємств роз­дріб­ної торгівлі (ПРТ). Комплексний процес брендингу – ключовий чинник успіху, оскіль­ки дає змогу підприємствам ідентифікувати себе з-поміж конкурентів та залучити більшу цільову аудиторію. У цьому напрямі важливим є обґрунтування застосування моделей брен­дин­гу, спрямованих на підвищення конкуренто­спроможності та прибутковості ПРТ. Метою статті є визначення ключових понять, основ­них складових брендингу, обґрунтування побу­дови моделі створення брендів та характе­ристика її елементів. Використано такі загаль­нонаукові методи дослідження: аналізу та синтезу – для представлення основних атрибутів бренду, моделей брендингу та їх характеристики; емпіричні, системно-струк­тур­ний аналіз та графічне відображення. Визначено ключові поняття та основні сладові брендингу, проаналізовано головні атрибути (зовнішній вигляд товару, його фізичні харак­те­ристики, назва бренду, логотип, слоган, кольорове рішення, шрифти, персонаж, музика та звуки, супутні атрибути) брендів ПРТ. Розглянуто процес вибору позиціювання та його роль у формуванні бренду.  Представлено порівняльну характе­ристику моделей брендин­гу, зазначено основні складові, переваги та недоліки кожної моделі. За результатами розроблено власну модель формування бренду ПРТ. Зазначено основні переваги використання ПРТ розробленої моделі та головні відмінності від інших моделей

Біографія автора

Олександр КАРКУШКА , Державний торговельно-економічний університет

магістр, аспірант кафедри маркетингу Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2009). Brand Leadership: Building Assets In an Information Economy. The Free Press.

Bazilik. (2021). Brand identity, brand image and corporate identity. https://bazilik.media/identychnist- brendu-imidzh-brendu-ta-firmovyj-styl/

IMG. (2021). 8 brand strength factors. https://www.marketing-ua.com/article/visim-faktoriv-sili-brendu/

Karkushka, O. O. (2023). Brand and customer loyalty, mechanisms of client retention and formation of a database of brand lawyers. In Synergy of knowledge: New Horizons in Global Scientific Research (pp. 130-133). International Science Unity.

Kebeta. (2023). Brand attributes, brand identification. https://kebeta.agency/article/atributi_brenda

Nadtochiy, I. I., Rusnak, A. V., & Gritsenyuk, V. V. (2019). The essence of branding and its role in ensuring the competitiveness of the enterprise. Effective Economics, (12). http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/158.pdf

Pedrosa, L. (2021). Flexible brands. Yakaboo Publishing.

Prosvirina, A. (2022). Brand values. 10 ways to create brand values. https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-mar-keting/cennosti-brenda.-10-sposobov-sozdat-cennosti-brenda.html

SendPuls. (2023). Attribution to the brand. https://sendpulse.ua/support/glossary/brand-attributes

Shevchenko, O. L. (2012). Brand positioning: key factors of influence on the consumer. Formation of market economy, (27). https://core.ac.uk/download/pdf/32607366.pd

Skillsetter. (2022). 12 arkhetipіv to the brand: back that self. https://skillsetter.io/blog/how-to-archetypes-ua

Smerichevsky, S. F., Petropavlovska, S. E., & Radchenko, O. A. (2019). Brand management. NAU.

Ustik, T., Karmazinova, V., Shurpa, S., Zhuk, O., Boiko, O., & Radkevych, L. (2023). The Impact of Digitalization on Marketing Communications: New Challenges for Branding and Advertising Business. https://wseas.com/journals/isa/2023/a745109-1079.pdf https://doi.org/10.37394/23209.2023.20.37

Yastremska, O. M., Timonin, O. M., & Timonin, K. O. (2013). Brands of industrial enterprises: formation and efficiency of use. Ed. HNEU.

Zozulyov, O. V., & Nesterova, U. V. (2011). Branding models: classification and compressed characteristics. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/37121/1/MvU-2006-5_p44-49.doc

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

КАРКУШКА O. (2024). Брендинг підприємств роздрібної торгівлі. cientia ructuosa, 155(3), 71–87. https://doi.org/10.31617/1.2024(155)05

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО