Том 153 № 1 (2024): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №1(153)2024

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 25.01.2024);
  • підписано до друку 06.02.2024.
 
Опубліковано: 2024-02-16

Весь випуск