Том 80 № 6 (2011): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №6(80)2011

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 24.11.2011);
  • підписано до друку 12.12.2011.
Опубліковано: 2011-12-12

Весь випуск