Том 151 № 5 (2023): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 28.09.2023);
  • підписано до друку 13.10.2023
Опубліковано: 2023-10-26

Весь випуск