Том 138 № 4 (2021): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(138)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 31.08.2021);
  • підписано до друку 06.09.2021.
Опубліковано: 2021-09-06

Весь випуск

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ

ВИЩА ОСВІТА